20171128-Parmak izi

Kriminalistik Nedir?

Kriminalistik kısaca; işlenen bir suçla ilgili elde edilen maddi delillerin, bilimsel usullerle incelenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, suçun aydınlatılması ve suçlunun tespiti tekniğidir. Tanımından da anlaşılacağı üzere, kriminalistik bir bilim değil, tekniktir. Ancak, konusuna giren olayların çözümlenmesinde; fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarından yararlanır. Kriminalistik uzmanlık alanının; Grafoloji ve Sahtecilik İncelemeleri(Belge inceleme), Balistik İncelemeler, Alet İzi […]

el yazısı 3

Grafoloji Nedir?

Yazıların incelenmesiyle, yazan kişinin karakterinin belirlenmesine yönelik çalışmalara batıda Grafoloji (Graphology) denilmektedir. Ancak grafoloji zaman içerisinde daha geniş bir anlam kazanmış ve özellikle ülkemizde uzun yıllardan beri ve günümüzde “yazıbilimi”, “yazı-imza incelemesi”, “yazı-imza incelemesiyle uğraşan alan” anlamlarında kullanılmaktadır. Dolayısıyla gerek “aidiyet tespitine yönelik”  gerekse “karakter tahliline yönelik”  yazı-imza incelemesiyle uğraşan kişilere de “Grafolog” veya “Grafoloji […]

objektif grafoloji laboratuvarı 10 revised

Adli Grafolojik İncelemeler Nedir?

El yazılarının ve imzaların, aidiyet tespitine yönelik yapılan incelemelerine adli grafolojik incelemeler denir. Bütün şahısların el yazıları kendilerine özgü karakteristik özellikler taşırlar. Yazılardaki bu özellikler, kişinin yazmayı öğrenmesi ile başlar ve gelişerek zamanla şeklini alır. Yazı, bizim bir hareketimiz ve bir davranışımızın sonucunda ortaya çıktığına göre, bizden bir şeyler yansıtır. Çünkü, elimiz ile beynin işbirliği […]

imza nedir web (2)

İmza Nedir ?

Hayatımızda önemli bir yeri olan imzanın sözlük anlamına baktığımızda; İmza; “Altına yazıldığı metnin onandığına ya da benimsendiğine işaret sayılan, bir kimsenin kendi eliyle ve her vakit aynı biçimde yazageldiği adı” şeklinde tanımlanmaktadır. İmza konusuna yasalarımıza baktığımızda; imzanın ne şekilde atılacağı hususunda kesin bir hüküm yoktur. Ancak, Soyadı Kanunu ve Borçlar Kanununda, imzanın ne şekilde atılması […]

imza atan adam

Islak İmza Nedir?

Kişinin, kalemle belge üzerine attığı imzaya ıslak imza denilir. Diğer bir ifadeyle, orijinal belgedeki imzadır. Fotokopi ve karbonlu nüshalardaki imzalar ile çeşitli materyallerle veya dijital yöntemlerle oluşturulan imzalar ıslak imza değildir.

objektif grafoloji laboratuvarı 3

Sahtecilik Nedir?

Kriminalistik inceleme alanı itibariyle kısaca sahteciliği; gerçekte olmayan bir belge düzenlemek veya gerçek bir belge üzerinde tahrifat yapmak olarak tanımlayabiliriz. Bu yönüyle sahtecilik; “Külli Sahtecilik” ve “Kısmi Sahtecilik” olmak üzere ikiye ayrılır. Külli Sahtecilik: Bir belgeyi bütünü ile sahte olarak düzenlemektir. Kısmi sahtecilik ise: Gerçek bir belge üzerindeki kayıtların tahrifatla değiştirilmesidir. Hukuki olarak konuya baktığımızda, […]