İmza İncelemeleri

Bir belgedeki anlaşmazlık konusu imzanın sahte olup olmadığının tespiti ve/veya imzayı atan şahsın belirlenmesi yönünde yapılan incelemelerdir.

El Yazısı İncelemeleri

Bir yazının, kim tarafından yazıldığının tespitine yönelik yapılan incelemelerdir.

İmza Yerine Geçmek Üzere Basılmış Parmak İzi İncelemeleri

Okur yazar olmadıkları ve dolayısıyla imza atmayı bilmedikleri cihetle, imza yerine geçmek üzere kişilerin belgelere basmış oldukları parmak izinin kime ait olduğuna yönelik yapılan incelemelerdir.

Belge Sahteciliği İncelemeleri

Çek, senet, sözleşmeler, nüfus cüzdanı, noterlik belgeleri ve benzeri belgeler üzerinde sahtecilik yapılıp yapılmadığının tespiti yönünde yapılan incelemelerdir.

İğfal Kabiliyeti İncelemeleri

Sahte olarak düzenlenmiş bir belgenin sahteliğinin aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığına yönelik yapılan incelemelerdir.

Kaşe ve Mühür İzi İncelemeleri

Bir belge üzerinde bulunan ve sahte olup olmadığı veya aidiyet tespitinin yapılması istenilen kaşe izi, soğuk mühür izi veya mürekkepli mühür izlerinin; mukayese örnek izlerle karşılaştırılarak tespitinin yapılmasına yönelik yapılan incelemelerdir.