HAKKIMDA

Adli Grafolojik İncelemeler Laboratuvarı; grafoloji ve belge sahteciliği alanında muhtelif hukuk birimleri ile özel ve tüzel kişilere hizmet vermek üzere oluşturulmuştur.

Laboratuvar uzmanı Emekli Emniyet Müdürü Dursun KERİMOĞLU; Kriminal Polis Laboratuvarları Grafoloji ve Belge Sahteciliği bölümünde asistan, uzman ve uzman-yönetici olarak uzun yıllar çalışmış ve bu çalışmaları kapsamında alanının gerektirdiği tecrübe ve birikimin kazanılmasını sağlayacak sahteciliğe konu on binlerce belge incelemiştir. Bu özel laboratuvarın oluşturulmasıyla, hizmetlerin verilmesinde; kazanılan bu 35 yılı aşkın tecrübe ve birikimle adli olaylara ışık tutmak, kişilerin sahteciliğe konu problemlerinin çözülmesine yardımcı olmak, haklıyı haksızdan ayırmak ve adaletin doğru tecellisine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Çalışmalarda titizlik, etik kurallara bağlılık, gizlilik ve uzmanlık alanının gerektirdiği teknik ve bilimselliğin uygulanması temel prensip olarak benimsenmiştir.

Grafoloji Uzmanı İmza Sahteciliği 31

UZMANIN ÖZGEÇMİŞİ

Grafoloji ve Sahtecilik İnceleme Uzmanı Dursun KERİMOĞLU; 1983 yılında Polis Akademisini bitirdi. Akabinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığında Komiser Yardımcısı rütbesinde Grafoloji ve Sahtecilik Asistanı olarak göreve başladı. 1991 yılında Grafoloji ve Sahtecilik alanında Kriminalistik Uzmanı oldu. Sırasıyla Ankara, Samsun, Diyarbakır Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerinde çeşitli rütbelerde uzman ve yönetici olarak çalıştı. 2001 yılında Ukrayna (Kiev) Kriminal Laboratuvarına,  2003 yılında Almanya Federal Kriminal Dairesine (BKA), 2005 yılında İngiltere FSS Kriminal Laboratuvarına giderek bu laboratuvarlarda inceleme, temas ve çalışmalarda bulundu. 2006 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2017 yılında emekliye ayrıldı. Görevleri esnasında çeşitli rütbelerde iken; Polis Okullarında, Eğitim Merkezlerinde, çeşitli meslek içi kurslarda, Adalet Akademisinde, diğer bazı kamu kurum ve kuruluşlarında “Belge sahteciliği” başta olmak üzere  Kriminalistik alanında ders, seminer ve konferanslar verdi. Uzmanlık alanıyla ilgili makaleler yazdı. Emniyet Teşkilatında görevli olduğu süreç içerisinde adli mercilerin talep ve görevlendirmeleri kapsamında Grafoloji ve Belge Sahteciliği Uzmanlık alanıyla ilgili resmi veya özel nitelikte binlerce bilirkişi raporu düzenledi. Emekliye ayrıldıktan sonra Adli Grafolojik İncelemeler Laboratuvarını oluşturdu ve halen bu laboratuvarda uzman mütalaası /uzman görüşü verme, özel bilirkişilik ve danışmanlık hizmet ve faaliyetlerinde bulunmaktadır.