el yazısı 3

Grafoloji Nedir?

Yazıların incelenmesiyle, yazan kişinin karakterinin belirlenmesine yönelik çalışmalara batıda Grafoloji (Graphology) denilmektedir. Ancak grafoloji zaman içerisinde daha geniş bir anlam kazanmış ve özellikle ülkemizde uzun yıllardan beri ve günümüzde “yazıbilimi”, “yazı-imza incelemesi”, “yazı-imza incelemesiyle uğraşan alan” anlamlarında kullanılmaktadır. Dolayısıyla gerek “aidiyet tespitine yönelik”  gerekse “karakter tahliline yönelik”  yazı-imza incelemesiyle uğraşan kişilere de “Grafolog” veya “Grafoloji […]

imza nedir web (2)

İmza Nedir ?

Hayatımızda önemli bir yeri olan imzanın sözlük anlamına baktığımızda; İmza; “Altına yazıldığı metnin onandığına ya da benimsendiğine işaret sayılan, bir kimsenin kendi eliyle ve her vakit aynı biçimde yazageldiği adı” şeklinde tanımlanmaktadır. İmza konusuna yasalarımıza baktığımızda; imzanın ne şekilde atılacağı hususunda kesin bir hüküm yoktur. Ancak, Soyadı Kanunu ve Borçlar Kanununda, imzanın ne şekilde atılması […]

imza atan adam

Islak İmza Nedir?

Kişinin, kalemle belge üzerine attığı imzaya ıslak imza denilir. Diğer bir ifadeyle, orijinal belgedeki imzadır. Fotokopi ve karbonlu nüshalardaki imzalar ile çeşitli materyallerle veya dijital yöntemlerle oluşturulan imzalar ıslak imza değildir.

objektif grafoloji laboratuvarı 3

Sahtecilik Nedir?

Kriminalistik inceleme alanı itibariyle kısaca sahteciliği; gerçekte olmayan bir belge düzenlemek veya gerçek bir belge üzerinde tahrifat yapmak olarak tanımlayabiliriz. Bu yönüyle sahtecilik; “Külli Sahtecilik” ve “Kısmi Sahtecilik” olmak üzere ikiye ayrılır. Külli Sahtecilik: Bir belgeyi bütünü ile sahte olarak düzenlemektir. Kısmi sahtecilik ise: Gerçek bir belge üzerindeki kayıtların tahrifatla değiştirilmesidir. Hukuki olarak konuya baktığımızda, […]

imza nasıl atılmalıdır 1500px

İmza Sahteciliği Nedir?

Bilindiği üzere, her türlü resmi ve özel belgenin geçerlilik kazanabilmesi için, üzerinde bulunması gerekli en önemli unsurlardan biri imzadır. İmzasız bir belgenin hiçbir şahsa ne hak ne de borç sağlaması mümkün değildir. Hukuken ancak imzalı belgelerin geçerli olması mümkündür. İmzanın bu önemine binaen, en çok başvurulan sahtecilik de imza sahteciliği olmaktadır. İmza sahteciliği; bir şahsın […]

Grafoloji Uzmanı Para Sahteciliği 3-2

İğfal Kabiliyeti (Aldatma Yeteneği) Nedir?

İğfal kabiliyeti; tamamen sahte olarak düzenlenmiş veya tahrifat yoluyla değiştirilmiş bir belgenin, ibraz edilen şahıslarca bu sahteliğinin anlaşılıp anlaşılamayacağı hususudur. Kanunun iğfal kabiliyetinin varlığını aradığı hallerde, belgenin sahteliği ibraz edilen şahıslarca ilk nazarda anlaşılabilecek nitelikte ise, bu durumda hukuken suçun oluşmadığı; ilk nazarda anlaşılabilecek nitelikte değil ise, bu durumda hukuken suçun oluştuğu kabul edilir. Ancak, […]

imza nasıl atılmalıdır 2 1500px

İmza Nedir? Nasıl Atılmalıdır?

Hepimizin bildiği gibi imzanın hayatımızda önemli bir yeri vardır. Onunla borç ve yükümlülük altına gireriz, borç ve yükümlülükten kurtuluruz. İrademizi beyan eder, düşüncelerimizi açıklarız ve bu irade beyanının ve düşüncelerin bize ait olduğunu imza ile başkalarına ifade ederiz. Hayatımızda bu kadar önemli olan imzanın sözlük anlamına baktığımızda imza; “Altına yazıldığı metnin onandığına ya da benimsendiğine […]